Majstrovské operetné kurzy

Od roku 2018 Metropolitný orchester Bratislava každý rok organizuje Majstrovské operetné kurzy. Poskytuje tak mladým umelcom a poslucháčom umeleckých škôl doplnkové vzdelanie pod vedením špičkových zahraničných interpretov a rozvíjať operetu na Slovensku.

Kedy sa konajú najbližšie kurzy?

Majstrovské operetné kurzy 2020 sa konajú v termíne 15. - 20. septembra 2020. Vyvrcholia záverečným koncertom 20. septembra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, na ktorom vystúpia všetci účastníci kurzov spolu so svojimi lektormi a Metropolitným orchestrom Bratislava.

Pre koho sú kurzy určené?

V prvom rade pre študentov konzervatórií a umeleckých vysokých škôl. Adresátom sú však aj mladí profesionáli, ktorí majú záujem rozšíriť svoje umenie o skúsenosti popredných svetových operetných interpretov. Ako pasívni účastníci sú vítaní všetci záujemcovia o operetu, najmä pedagógovia, ktorí sa venujú jej výučbe.

Čo na kurzoch získate?

  • nový pohľad na operetu od skúsených lektorov zo zahraničia;
  • zlepšíte si spevácku, interpretačnú, pohybovú a javiskovú zložku;
  • cenné skúsenosti.

Ako prebiehajú kurzy?

  • 1. deň: slávnostné otvorenie kurzov a informačné stretnutie s lektormi a organizátormi (+ každý aktívny účastník zaspieva skladbu, na ktorej chce počas kurzov pracovať).
  • 2. - 4. deň: individuálna výučba s lektormi podľa rozvrhu (Rozvrh závisí od počtu prihlásených, zvoleného repertoáru a výberu lektorov. Počas kurzov je zabezpečené tlmočenie.).
  • 5. deň: skúška (-y) s orchestrom.
  • 6. deň: generálka v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, koncert pre verejnosť

Koľko stojí účasť na kurzoch?

Registračný poplatok pre aktívnych účastníkov 100 EUR - pre študentov bratislavských umeleckých škôl ZDARMA!

Aký repertoár sa bude na kurzoch študovať? 

Samozrejme operetný. Okrem sólových piesní (árií) si pripravte (navrhnite) aj duety, resp. iné ansámblové skladby. V roku 2020 odporúčame využiť jedinečné skúsenosti lektorov a zvoliť si francúzske skladby.

Kde sa konajú kurzy?

V priestoroch Konzervatória na Tolstého 11 (otvorenie a skúšky s orchestrom), na Konventnej 4 (výučba spevu, tanca a javiskového pohybu) a TKEJ (choreografia, operetný a muzikálový tanec).

Bonus pre všetkých účastníkov kurzov!

Seminár jogy najmä pre spevákov. Je zameraný najmä na odbúranie stresu, uvoľnenie hlasiviek a celkové uvoľnenie tela pri speve (Ponuka na usporiadanie seminára prišla od Brigitte Hool, ktorá je aj diplomovanou profesorkou jogy.)

Uzávierka prihlášok:

1.5.2020

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:

cisarova@mob.sk alebo 0904/173/603